Srpski
Българ
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Hrvatski
Italiano
Magyar
Nederlands
Norsk
Österreichisch
Polski
Русский
Schweizerdeutsch
Sloven
Slovenš
Suomi
Svenska
Română
Walon
Birajte jezik Birajte jezik

Nemačka vinjeta za mikro prašinu / ekološka vinjeta obavezna je za vožnju u zelenim ekološki zaštićenim zonama

Nemačka vinjeta za mikro prašinu / ekološka vinjeta

Ekološka vinjeta za mikro prašinu, koja je od 01.03.2007. godine uvedena u Nemačkoj u crvenoj, žutoj i zelenoj boji, samo još u zelenoj boji daje pravo vožnje u oko 60 nemačkih ekološki zaštićenih zona.
Ekološka vinjeta postala je obavezna u Nemačkoj za sve automobile, autobuse i kamione, ukoliko odgovarajuće vozilo treba da vozi u ekološki zaštićenoj zoni. Laka motorna vozila su oslobođena te obaveze.

Nemačka ekološka vinjeta (u zakonskom tekstu nazvana ekološka vinjeta za mikro prašinu) podeljena je u 3 različite kategorije emisija štetnih materija. Na vinjeti se nalaze podaci s registarske tablice vozila i pečat ovlašćenog organa, koji je izdao vinjetu.
Koje vozilo s kojim podacima o emisiji dobija koju boju vinjete, za vozila koja su registrovana izvan Nemačke, određuje se pomoću EURO-norme za izduvne gasove odnosno datuma registracije iz EURO tablice o kategorizaciji vozila.

Ovde možete da naručite nemačku ekološku vinjetu za zelene ekološki zaštićene zone u Nemačkoj

Zelene ekološki zaštićene zone u Nemačkoj

Green-Zones-App: Inetaktivna karta svih nemačkih ekološki zaštićenih zona

U Nemačkoj je već uvedeno oko 60 ekološki zaštićenih zona u kojima postoji obaveza obeležavanja vinjetom za sva vozila kategorije N1-N3 i M1-M3 (automobili, autobusi i kamioni).

Odluku o uređenju ekološki zaštićenih zona u Nemačkoj donose gradovi i opštine, koje određuju granice svojih ekološki zaštićenih zona i dokumentiraju ih u planovima čistog vazduha.
Gde se tačno nalaze granice određenih lokalnih ekološki zaštićenih zona odnosno koje lokalne izuzetne dozvole eventualno postoje, može se videti na mnogim jezicima na internet stranici Umwelt-Plakette.de.
Ako unutar granica ovih stalnih zelenih zona dođe do dodatne zabrane vožnje za vozila na dizel gorivo ili ako od 2018. godine stupe na snagu plave ekološki zaštićene zone, to ćete moći da pročitate na odgovarajućoj informativnoj stranici Blaue Plakette.

Smanjenje emisije štetnih materija primenom ekološke vinjete

Pošto je i u Nemačkoj potrebno dalje smanjivati razna zagađenja vazduha, kao što su mikro prašina, sumpor dioksid i azotne okside, za vožnju u svim ekološki zaštićenim zonama u Nemačkoj (s jednim izuzetkom) neophodna je zelena ekološka vinjeta.
Pored toga, već od 2018. godine će u nekim gradovima u Nemačkoj biti dozvoljena vožnja samo vozilima, čije NOx-emisije odgovaraju zakonskim propisima. To će biti regulisano putem zona u kojima je zabranjena vožna vozilima na dizel gorivo (opšta zabrana saobraćaja za vozila na dizel gorivo) ili putem plave vinjete koja odgovara kategoriji 5 norme zagađujućih materija i koja se dodeljuje vozilima na benzin kao i vozilima na dizel gorivo s niskom koncentracijom štetnih materija.

Ovde možete da naručite nemačku ekološku vinjetu za zelene ekološki zaštićene zone u Nemačkoj

U Nemačkoj preti zabrana saobraćaja za vozila na dizel gorivo i uvođenje plavih NOx- ekološki zaštićenih zona

S plavom vinjetom će tada biti omogućena vožnja u tzv. „plavim ekološki zaštićenim zonama“, koje određeni gradovi mogu uvesti uz većinom već postojeće zelene ekološki zaštićene zone.
Plave ekološki zaštićene zone biće uvedene tamo gde su emisije štetnog NOx posebno visoke i znatno premašuju zakonske granične vrednosti.

Plave ekološki zaštićene zone ili zone sa zabranom saobraćaja za vozila na dizel gorivo mogu biti uvedene kao stalne i nepromenjive. Stalne i neporomenjive zone su uporedive sa zelenim ekološki zaštićenim zonama. Privremeno važeće zone u zavisnosti od vremenskih uslova primenjuju se samo u određenim, promenjivim vremenskim periodima. Da biste više saznali o statusu privremenih zona (ko, kada i s kojom vinjetom sme da vozi), moguć je uvid u aktualnu dozvolu za vožnju u realnom vremenu preko aplikacije Green-Zones-App.

Sve ekološki zaštićene zone u Evropi – Kojim danima važe koje zabrane za koje tipove vozila i s kojom plaketom/vinjetom?

Često nije dovoljno samo da se kupi plaketa/vinjeta za francuske, nemačke, austrijske, danske ili druge evropske ekološki zaštićene zone.

Za evropski privredni saobraćaj i turistički individualni autobuski saobraćaj odlučujuće je poznavanje pravila koja boja ili kategorija neke vinjete/plakete je potrebna za vožnju u nekim nacionalnim ekološki zaštićenim zonama od mikro prašine ili od azotnih oksida (zona sa zabranom saobraćaja za vozila na dizel gorivo). Isto tako odlučujuće je za koji od 17 različitih evropskih tipova vozila u koje vreme i kojim danima u nedelji je dopuštena ili zabranjena vožnja u nekoj od stalno važećih ili privremeno važećih ekološki zaštićenih zona.

Odgovore na ova pitanja dobićete putem dodatnih informativnih usluga, koje svim korisnicima Green-Zones putem aplikacije Green-Zones-App stoje besplatno na raspolaganju.

Način rada aplikacije Green-Zones-App

Način rada aplikacije Green-Zones-App zasnovan je na podacima iz baze podataka Green-Zones o nacionalnim i lokalnim propisima svake evropske države i njenih pripadajućih gradova i opština. Nadalje, aplikacija uzima u obzir aktualizaciju zabrane vožnje i trajne blokade prethodno odobrenih plaketa i vinjeta u svim trajnim i privremenim ekološki zaštićenim zonama Evrope, za sve različite tipove vozila i EURO kategorizacije emisije zagađujućih materija u Evropi.Sve ostale detalje o aplikaciji Green-Zones-App naći ćete ovde na 9 jezik.

Ovde možete da naručite nemačku ekološku vinjetu za zelene ekološki zaštićene zone u Nemačkoj

Gore navedeni pregled pokazuje koje vrste vozila s kojim datumom registracije ili EURO-normom mogu da dobiju nemačku ekološku vinjetu.
Nemačka ekološka vinjeta (takođe se naziva i vinjeta za mirko prašinu) obavezna je za  kamione, autobuse i automobile, koji žele da voze u nekoj nemačkoj ekološki zaštićenoj zoni.
Pažnja: Autorska prava na preglednu tablicu ima preduzeće EES European Eco Service GmbH.

Ovde možete da naručite nemačku ekološku vinjetu za zelene ekološki zaštićene zone u Nemačkoj